London: Institutet för fysik » Ecoforest
London: Institutet för fysik

London: Institutet för fysik

Det nya huvudkontoret för Institutet för fysik i London (IOP) byggs för närvarande, med ett totalt område på 1,550 meter fördelat mellan kontor, auditorium, utställnings galleri och ett utrymme öppet för allmänheten.

På grund av ovanliga egenskaper hos denna konstruktion har projektet varit en viktig utmaning. EcoGEO värmepumpar ger värme och kyla samtidigt med krav på 61 kW respektive 91 kW. Dessutom uppvisar det geotermiska uppvärmningsområdet ovanliga egenskaper genom att inkludera en värmeväxlare som gör att brunnarnas djup kan minskas från 150 meter till 75 meter.

Projektet integrerar andra energi- och miljömässiga hållbarhetsmetoder. T.ex. installationen av solceller och ett grönt tak för att lagra och tömma regnvatten.

Installation data:

Plats: London, UK

År: 2018

Kategori: Heat pump- Geothermal

Model: ecoGEO HP1 12-40kW + ecoGEO HP1 15-70kW

Kraft: 110kW

Tjänster: Heating, cooling and domestic hot water

Scroll to Top