fbpx

This website uses own and third party cookies to improve your navigation experience and to gather statistic informations. By clicking on "Accept" you are accepting the use of cookies. For more information about our quality and cookies policy click on the know more button. 

ecogeo basic lateral es

Geovärmepumparna använder energin i marken där temperaturen är stabil under hela året. Geovärmepumparna  omvandlar energin för att förse byggnaden med värme på vintern, kyla på sommaren och tappvarmvatten under hela året. Energin som befinner sig under våra fötter är såväl förnybar som ren och gratis.

Ecoforest har ett brett effektspann som täcker allt mellan 1 kW och 600 kW, samtliga modeller med varvtalsstryda (inverter) kompressorer. Invertern reglerar hastigheten på kompressorn och tack vare ecoGEOs kontrollstrategier så anpassas den till optimala komfortnivåer. Energin förbrukas rationellt och avger enbart den effekt som det finns behov för i varje ögonblick.

Med ecoGEO värmepumparna kan man uppnå en betydande energibesparing, inte bara på grund av den effektiva driften utan också tack vare Ecoforests erfarenhet och tillämpade teknologi. Dessa värmepumpar är också enklare, billigare och mer kompakta att installera jämfört med andra vanligt förekommande värmepumpar och man slipper installera så många externa komponenter vilket behövs för traditionella värmepumpar.

Luft/vatten-värmepumparna, till skillnad från geovärmepumparna, använder uteluften som energikälla. Ecoforest har framställt ecoAIR som ger värme på vintern, kyla på sommaren och VV under hela året med hög verkningsgrad och, tack vare EVI-teknologin, uppnår höga temperaturer även när det är riktigt kallt ute. ecoAIR monobloc evi lateral es

ecoAIR är en innovativ produkt inom luft/vatten-värmepumpar då den inkluderar Scroll+EVI+Inverter. Vad är då allt detta? Scrollkompressorn reducerar ljudnivån och förbättrar verkningsgraden, invertern reglerar effekten för att anpassa den till byggnadens behov och EVI:n gör att värmepumpen kan uppnå en hög verkningsgrad med låg effektförlust när det är riktigt kallt på vintern eller mycket varmt på sommaren.

Denna EVI Scrollkompressor är särskilt framställd för värmepumpar och är en ny modell som skiljer sig huvudsakligen på grund av mellansteget i driften. Den moderna EVI-teknologin återinsprutar gas i kompressorn mycket effektivt vilket gör att man uppnår högre temperaturer. Denna teknologi tillsammans med Ecoforests kontrollstrategier gör att ecoAIR kan producera upp till 65⁰C vid - 5⁰C utomhus och 60⁰C vid -15⁰C utomhus. Så det är tydligt att EVI förbättrar köldmediekretsen signifikativt vilket ger en högre säsongsverkningsgrad (SPF/SCOP).

ecoSMART e system lateral en

Energibehoven för en byggnad brukar delas upp mellan el, uppvärmning samt kyla och då brukar de termiska behoven vara störst. Därför har Ecoforest utvecklat och patenterat två unika produkter, ecoSMART e-manager och e-system. Dessa två energiförvaltare tillsammans med Ecoforests invertervärmepumpar kontrollerar energiackumulering på ett mycket effektivt sätt.

Hur fungerar det? Det är egentligen ganska enkelt. Energiförvaltarna läser kontinuerligt av elförbrukningen och elproduktionen. Tack vare värmepumpen får de också information om det termiska behovet och de kan ändra inställningar i värmepumpen i realtid för att förbättra verkningsgraden och ackumulera energi i form av värme och/eller kyla och på så vis utföra en nollbalans mellan produktion och förbrukning.

Kombinationen med ecoSMART tillsammans med Ecoforests värmepumpar, ecoAIR och ecoGEO, resulterar i en oövervinnerlig kombination vad gäller  energieffektivitet.

OM ECOFOREST

Ecoforestgruppen grundades 1959 i Vigo, Spanien, av dess nuvarande ägare José Carlos Martínez med specialisering inom värme. 1993 blev Ecoforest den första Europeiska tillverkaren av pelletskaminer samt pannor och försedde marknaden med en ny, ekologiskt och ekonomiskt tilltalande produkt.

Ecoforest är marknadsledande inom biomassa med ett brett sortiment av luftvärmekaminer, vattenmantlade kaminer och kanaliserbara kaminer till kompetitiva priser. 2012 tar Ecoforest steget och lanserar, som enda spanska fabrikant, sin första varvtalsstyrda bergvärmepump och har i dagsläget marknadens största sortiment inom bergvärmepumpar med inverterteknologi.

Ecoforests F&U-avdelning innoverar fortgående för att utveckla effektivare och mer avancerade produkter. I dagsläget är Ecoforest närvarande i över 30 länder och fortsätter kontinuerligt att växa.

 
 

SOCIALA NÄTVERK

linkedin facebook facebook

© 2020 Ecoforest. All Rights Reserved.  |  Integrerad politik  |  Integritetspolicy  |  Cookies